Joomla\Registry\Registry Object
(
  [data:protected] => stdClass Object
    (
      [article_layout] => _:default
      [show_title] => 1
      [link_titles] => 1
      [show_intro] => 0
      [info_block_position] => 0
      [info_block_show_title] => 1
      [show_category] => 0
      [link_category] => 0
      [show_parent_category] => 0
      [link_parent_category] => 0
      [show_author] => 1
      [link_author] => 0
      [show_create_date] => 0
      [show_modify_date] => 0
      [show_publish_date] => 0
      [show_item_navigation] => 1
      [show_vote] => 1
      [show_readmore] => 1
      [show_readmore_title] => 0
      [readmore_limit] => 100
      [show_tags] => 0
      [show_icons] => 0
      [show_print_icon] => 0
      [show_email_icon] => 0
      [show_hits] => 1
      [show_noauth] => 0
      [urls_position] => 0
      [show_publishing_options] => 1
      [show_article_options] => 1
      [save_history] => 1
      [history_limit] => 10
      [show_urls_images_frontend] => 0
      [show_urls_images_backend] => 1
      [targeta] => 0
      [targetb] => 0
      [targetc] => 0
      [float_intro] => left
      [float_fulltext] => left
      [category_layout] => _:blog
      [show_category_heading_title_text] => 1
      [show_category_title] => 0
      [show_description] => 0
      [show_description_image] => 0
      [maxLevel] => 1
      [show_empty_categories] => 0
      [show_no_articles] => 1
      [show_subcat_desc] => 1
      [show_cat_num_articles] => 0
      [show_cat_tags] => 1
      [show_base_description] => 1
      [maxLevelcat] => -1
      [show_empty_categories_cat] => 0
      [show_subcat_desc_cat] => 1
      [show_cat_num_articles_cat] => 1
      [num_leading_articles] => 1
      [num_intro_articles] => 18
      [num_columns] => 2
      [num_links] => 6
      [multi_column_order] => 1
      [show_subcategory_content] => 0
      [show_pagination_limit] => 1
      [filter_field] => hide
      [show_headings] => 1
      [list_show_date] => 0
      [date_format] => 
      [list_show_hits] => 1
      [list_show_author] => 1
      [orderby_pri] => order
      [orderby_sec] => rdate
      [order_date] => published
      [show_pagination] => 2
      [show_pagination_results] => 0
      [show_featured] => show
      [show_feed_link] => 1
      [feed_summary] => 0
      [feed_show_readmore] => 0
      [show_page_heading] => 
      [menu_text] => 1
      [menu_show] => 1
      [secure] => 0
      [dropdown_position] => right
      [showmenutitle] => 1
      [enable_page_title] => 0
      [page_title] => ระบบระบายอากาศ
      [page_description] => 
      [page_rights] => 
      [robots] => 
      [page_heading] => ระบบระบายอากาศ
    )

  [separator] => .
)

ระบบระบายอากาศ

16 ธันวาคม 2559

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน
 

สภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวในปัจจุบัน เป็นปัญหาใหญ่สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และเพาะปลูก ปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้
หากมีการออกแบบระบบทำความเย็นภายในโรงเรือนที่ถูกต้อง การเพิ่มระบบทำความเย็นโดยใช้การระเหยของน้ำ (EVAPORATIVE COLLING SYSTEM)  ระบบนี้เรียกสั้นๆ ว่า  "อีเว็ป"  เป็นระบบที่เหมาะสมกับการเลี้ยงสัตว์ในเขตพื้นที่มีอากาศร้อน

ส่วนประกอบของระบบอีเว็ปจะประกอบด้วย  "แผ่นรังผึ้ง"  (COLLING PAD)  ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับให้น้ำไหลผ่านลงมา แผ่นรังผึ้งนี้จะทำด้วยกระดาษแข็งเคลือบด้วยสารเคมี ที่ไม่ระเหยติดตั้งไว้ที่บริเวณส่วนต้นของโรงเรือนอยู่ด้านข้างของโรงเรือน ทั้ง 2 ด้าน ถัดจากแผ่นรังผึ้งไปจนถึงท้ายโรงเรือนกั้นด้วยผ้าม่านพลาสติก ส่วนด้ายท้ายสุดจะเป็นพัดลมดูดอากาศ (EXHAUST FAN) สำหรับดูดอากาศ และความชื้นออกนอกโรงเรือน นอกจากนี้จะมีฉนวนกันความร้อนซึ่งเป็นตัวกันความร้อนจากภายนอกโดยจะบุไว้ที่ บริเวณหลังคา ด้านหน้าและด้านหลังของโรงเรือน


        หลักการของระบบนี้ คือ การให้อากาศผ่านเข้าในร่องของแผ่นรังผึ้งที่เปียกน้ำ อากาศที่ผ่านเข้ามาจะคายความร้อนให้น้ำทำให้อากาศนั้นเย็นลง จากนั้นจะไหลผ่านเข้ามาภายในโรงเรือน ก่อนที่จะถูกระบายออกนอกโรงเรือนด้วยพัดลมท้ายเล้า

แนวคิดในการสร้างโรงเรือนปรับอากาศ EVAPORATIVE COOLING SYSTEM

 • เพื่อให้สามารถปรับระบบระบายอากาศภายในโรงเรือนให้สัมพันธ์กับอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง
 • เพื่อให้มีการไหลเวียนของอากาศภายในโรงเรือน
 • เพื่อให้สามารถลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนให้ต่ำลงในฤดูร้อน
 • เพื่อให้สามารถลดก๊าซต่างๆ ภายในโรงเรือน
 • เพื่อลดแรงงานและเวลาในการรักษาอุณหภูมิในโรงเรือน
 • เพื่อให้สามารถเพิ่มความหนาแน่นในการเลี้ยง
 • เพื่อให้ใช้โปรแกรมการควบคุมแสงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

website counter