default

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก บริษัท เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จำกัด ได้จัดโครงการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพ และระดมทุนเพื่อมอบเงินบริจาคให้กับศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ พระนครศรีอยุธยา
โดยงานนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดีทุกส่วนงานในกลุ่มบริษัทของเครือ อาทิเช่น บริษัท เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรมจำกัด / สำนักพัฒนาความยั่งยืนองค์กร / CPF หนองแค / ทีมวิศวกรรม CPF / สำนักโสต ที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้

default

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

การผลึกกำลังระหว่าง KPI KSP และ Feed CPF
ร่วมออกบูธในงานสัมมนา “การปฎิบัติที่ดี (GMP) สำหรับศูนย์รวบรวมไข่”
ฟาร์มพันธมิตรลูกค้าอาหารสัตว์ซีพีเอฟ จัดโดยบริษัทซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรมปศุสัตว์ ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จ.นครนายก

default

ให้เรตสมาชิก: 0 / 5

ดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งานดาวไม่ได้ใช้งาน

บริษัท เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จำกัด ร่วมงาน ปาฐกถาพิเศษ “Demand-Supply กับปศุสัตว์ไทย 4.0”

นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดงานและกล่าวปาฐกถาพิเศษ “Demand-Supply กับปศุสัตว์ไทย 4.0” จัดโดยคณะกรรมการธุรกิจปศุสัตว์และแปรรูป สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมการค้า ในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09.15 น. ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล ถ.ศรีอยุธยา กรุงเทพฯ

การจัดสัมมนามีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ ได้รับรู้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจปศุสัตว์ไทยและการแปรรูปเนื้อสัตว์ รวมทั้งปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน เช่น วัตถุดิบอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ในฟาร์ม ไปจนถึงอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์ รวมทั้งเป็นเวทีกลางของภาคปศุสัตว์ ในการแสดงความคิดเห็นและการจัดการที่ดี Demand-Supply เพื่อป้องกันราคาเนื้อสัตว์มิให้ตกต่ำและลดปัญหาการขาดทุนให้กับเกษตรกรปศุสัตว์ของไทย สามารถเดินหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืน อันจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม และในโอกาสเดียวกันนี้ทางบริษัท เค.เอส.พี. อุปกรณ์ จำกัด ได้มีโอกาสในการประชาสัมพันธ์ แนะนำสินค้าให้กับผู้ที่สนใจในงานครั้งนี้อีกด้วย

หมวดหมู่รอง

หน้าที่ 1 จาก 8

website counter