เป็นระบบการให้น้ำแบบท่อปิด ทำให้ไก่สามารถบริโภคน้ำที่สะอาดปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการ แม้ในช่วงหน้าร้อนระบบน้ำนิปเปิ้ล สามารถใช้กับไก่พันธุ์ ในอัตราส่วน 10-12ตัว/นิปเปิ้ล 1หัว
   
  คุณสมบัติของระบบนิปเปิ้ล
 • สามารถให้ปริมาณน้ำที่เหมาะสมกับไก่พันธุ์
 • หัวนิปเปิ้ลสวิง 360 องศา
 • ปรับระดับความสูงได้ตามอายุของไก่
 • สามารถติดตั้งควบคุ่กับระบบกรองน้ำและดูดผสมน้ำยาได้ทันที
 
   
       มีการจัดการกรงไก่ไข่อัตโนมัติ ออกแบบให้เกิดความสะดวกและเข้าใจพฤติกรรมของไก่แม่พันธุ์ ที่จะวางไข่ การออกแบบขนาดของกรง ไก่ไข่อัตโนมัติ เหมาะสมกับขนาดไก่แม่พันธุ์ (1 ช่องของกรงไก่ไข่ ต่อแม่ไก่พันธุ์ 5.5-5.75 ตัว)
   ข้อดีของทางเดิน ระหว่างกรงไก่อัตโนมัติ

       สะดวกในการกินอาหารและน้ำของไก่พันธุ์ (ความยาวของทางเดิน ประมาณ 50-80 ซม.) ทำจากสักกะสีอย่างดี

  คุณสมบัติพิเศษสำหรับกรงไก่ไข่อัตโนมัติ สำหรับไก่พันธุ์
 • ประหยัดแรงงาน สามารถก็บไข่ได้วันละหลายๆ ครั้งโดยไมรบกวนไกในโรงเรือน
 • ไข่ฟักที่ได้ สะอาด ไม่แตกร้าว
 • เปอร์เซ็นต์การฟักไข่สูง
 • ทนทาน เพราะใช้วัสดุอย่างดี
 • พื้นรองหญ้าเทียม ถ่ายเทอากาศได้ดี ทำความสะอาดได้
 • การดูแลรักษาง่าย

 • ชุดสายพานเก็บไข่
 • ประสิทธิภาพปรับความเร็วได้ 2 ระดับ คือที่ความเร็ว 4 เมตร หรือ 6 เมตร ต่อนาที
 • เก็บไข่ได้สะดวก รวดเร็ว
 • ชุดขับใช้มอเตอร์ ½ แรง 3 สาย พร้อมเกียร์ทด ขนาด 1:30
 
  <<BACK   NEXT>>