นวโน้มราคาวันที่ 8 กันยายน -  14 กันยายน 2557
 
ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้  21.50 บาท/ตัว , ราคาไก่เนื้อทั่วไป  48 บาท/กก. 
 
ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่เป็นอยู่ในเกณฑ์เพิ่มขึ้น ความต้องการซื้อลดลงจากภาวะฝนตก-น้ำท่วม ราคาทั่วไปหน้าฟาร์มทรงตัว
 
กลาง- ตะวันออก: ปริมาณไก่ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ทรงตัว แต่ความต้องการใช้ลดลงจากฝนตกต่อเนื่อง  ราคาทั่วไปยังทรงตัว ราคาขนาดปกติ ตะวันออก 46 - 48 บาท , ตะวันตก  45 - 47 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
 
เหนือ : ปริมาณและน้ำหนักไก่ใหญ่พื้นที่เริ่มมากขึ้น ด้านกำลังซื้อลดลงจากภาวะมรสุม ราคาทั่วไปทรงตัว     
  ราคาทั่วไปขนาดปกติเหนือบน 45 - 46 บาท , เหนือล่าง 45 - 46 บาท      
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว
 
อีสาน : ปริมาณไก่เป็นพื้นที่เพิ่มขึ้น แต่ความต้องการซื้อลดลงจากฝนตก ราคาทั่วไปหน้าฟาร์มยืนอ่อน     
  อีสานบนไก่เล็ก(ไก่ย่าง) 46- 48 บาท ,ไก่ใหญ่ขนาดปกติอีสานบน  43 - 45 บาท , อีสานล่าง 43 - 45 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว
 
ใต้ : ปริมาณไก่ใหญ่พื้นที่ทรงตัว แต่ความต้องการใช้ลดลงเล็กน้อย  ราคาทั่วไปทรงตัว     
  ราคาไก่ใหญ่ขนาดปกติหน้าฟาร์มใต้บน 47 - 48 บาท และใต้ล่าง 48 - 49 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
 
ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้  19 บาท/ตัว , ราคาขายไข่ไก่คละใหญ่หน้าฟาร์ม(ประกาศ) 3.00 บาท/ฟอง 
 
เป็ดเนื้อราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก.
 
ไข่เป็ดราคาประกาศไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง 300 ฟอง)  4.40  บาท/ฟอง      
 
แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่ 34 /57
(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)
 

หมูเนื้อ : ทิศทางราคายืน
 
ภาพรวม :
 การบริโภคเนื้อสุกรยังปรับลดลงจากฝนที่ตกหนักและมีการระบายสุกรขุนก่อนเทศกาลกินเจ น้าหนักสุกรขุนเพิ่มขึ้นสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติมีกิจกรรมในการส่งออกสุกรมีชึวิตออกไปประเทศเพื่อนบ้าน ทั่วไปสภาวะราคาอ่อนตัว

ตะวันออกยอดการส่งออกสุกรไปประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น มีการระบายสุกรขุนก่อนเทศกาลกินเจ น้าหนักสุกรขุนในพื้นที่ตะวันออกยังไม่มาก เริ่มมีสุกรขุนจากพื้นที่อื่นเข้ามา สถานะการณ์ราคาสุกรขุนโดยทั่วไปราคาอ่อนตัว เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 79-81 บ.ต่อกก. นน. 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 52-54 บ.
กลาง : สภาวะเริ่มทรงตัวหลังจากที่ราคาปรับลงมา ประกอบกับทางภาคตะวันตกยอดการส่งออกสุกรไปประเทศเพื่อนบ้านก็เพิ่มขึ้น ทาให้ปริมาณและน้าหนักสุกรในพื้นที่ทรงตัวคาดว่าราคาในพื้นที่จะยืนอ่อน
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 77-79 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 52-54 บ.
ตะวันตก : ปริมาณตัวในพื้นที่ยังปกติและมีน้าหนักเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย แต่มีสุกรขุนจากพื้นที่อื่นส่งมาในพื้นที่ ทาให้ราคาไม่สามารถยืนได้ ในพระหน้าราคายืนอ่อน เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 75-77 บ.ต่อกก. นน. 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 51-53 บ.

ภาคเหนือ : การบริโภคเนื้อสุกรในทางภาคเหนือปรับลดลงจากสภาวะฝนที่ตกมาอย่างต่อเนื่องและตกหนักในบางพื้นที่ ทาให้ในบางพื้นที่เริ่มมีน้าท่วมขัง สุกรขุนเริ่มมีน้าหนักเพิ่มขึ้นในบางพื้นที่ จึงทาให้ราคายื่นอ่อน
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 74-76 บ.ต่อกก. นน. 103-108 กก. แม่คัดทิ้ง 54-57 บ.

ภาคอีสาน: การบริโภคสุกรขุนในภาคอีสานปรับลดลง น้าหนักของสุกรขุนเพิ่มขึ้นจากพระที่ผ่านมา ขณะที่ฝนยังคงตกหนักทุกพื้นที่ มีการระบายสุกรขุนส่วนเกินออกประเทศเพื่อนบ้าน คาดว่าในพระหน้าราคายืนอ่อนและปรับราคาลงบางพื้นที่
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 74-76 บ.ต่อกก. นน. 103-110 กก. แม่คัดทิ้ง 53-57 บ

ภาคใต้ : ภาคใต้เริ่มมีการระบายสุกรขึ้นทางภาคตะวันตกและภาคกลางก่อนเทศกาลกินเจ ส่วนการบริโภคในพื้นที่ทรงตัว แต่น้าหนักสุกรขุนเพิ่มขึ้น แนวโน้มมีการปรับราคาลงบางพื้นที่
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 75-77 บ.ต่อกก. นน. 103-105 กก. แม่คัดทิ้ง 53-55 บ.
บางคล้า ประกาศ 78 บาท ( ปรับลง 2 บาท )

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  :  cpffeed

 
 
 
 
CPF ชี้ขายไก่สดส่งออก ปี 2557 พุ่งเกือบ 200000 ตัน ญี่ปุ่น-รัสเซียแห่ซื้อ

2014-09-05    

>> รายละเอียด

 
 
แม็คโครฉลอง25ปี หนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันของมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบท เครือฯ

2014-09-03    

>> รายละเอียด

 
 
เซเว่นอีเลฟเว่นและเคาน์เตอร์เซอร์วิส ชวนคนไทยช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี

2014-08-26    

>> รายละเอียด

 
 
เยือนแปดริ้ว คุยกับเกษตรกรคนเก่งที่ "บางปะกงฟาร์ม" เลี้ยงปลาทับทิม-กุ้งซีพีในบ่อดิน

2014-08-21    

>> รายละเอียด

 
 
ซีพีเอฟ พร้อมนำพลังซีพีเอฟเวย์ ขับเคลื่อน “ครัวของโลก”

2014-08-21    

>> รายละเอียด

 
 
ซีพีเอฟ เดินหน้าสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิจัยไข้หวัดนกต่อเนื่องปีที่ 9

2014-08-20    

>> รายละเอียด