x
 
 
 
 
 


 
 
 

 
   
 
 
 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  :  cpffeed

แนวโน้มราคาวันที่  6 เมษายน - 12 เมษายน 2558

 ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้  7.50 บาท/ตัว , ราคาไก่เนื้อทั่วไป  37 บาท/กก.
 
ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่เป็นอยู่ในเกณฑ์ไม่มาก ชิ้นส่วนภาคโรงงานออกปกติ ราคาไก่เป็นในภูมิภาคปรับขึ้น(ยกเว้นภาคใต้)
 
กลาง- ตะวันออก:   ปริมาณไก่ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ทรงตัว ส่วนความต้องการซื้อเริ่มเพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุด ราคาทั่วไปยังทรงตัวราคาขนาดปกติ ตะวันออก 36 - 38 บาท , ตะวันตก  35 - 37 บาท     
แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาปรับขึ้นได้ 
 
เหนือ : ปริมาณไก่ใหญ่เหนือบนและล่างอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว แต่กำลังซื้อเพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาล ราคาทั่วไปปรับขึ้น ราคาทั่วไปขนาดปกติเหนือบน 34 - 36 บาท , เหนือล่าง 33 - 35 บาท      
แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาปรับขึ้นต่อเนื่อง
 
อีสาน: ปริมาณไก่เป็นพื้นที่อยู่ในเกณฑ์มากแต่กำลังซื้อก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน(คนกลับบ้าน) ราคาทั่วไปหน้าฟาร์มเริ่มปรับขึ้นอีสานบนไก่เล็ก(ไก่ย่าง) 38 - 41 บาท ,ไก่ใหญ่ขนาดปกติอีสานบน  35 - 36 บาท , อีสานล่าง 34 - 36 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาปรับขึ้นต่อเนื่อง
 
 ใต้ : ปริมาณไก่ใหญ่พื้นที่มากขึ้น แต่กำลังซื้อทรงตัว ราคาทั่วไปอ่อนเล็กน้อย     
  ราคาไก่ใหญ่ขนาดปกติหน้าฟาร์มใต้บน 39 - 41 บาท และใต้ล่าง 41 - 43 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
 
ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้  6 บาท/ตัว , ราคาขายไข่ไก่คละใหญ่หน้าฟาร์ม(ประกาศ) 2.40 บาท/ฟอง(9/4/58)
 
เป็ดเนื้อ : ราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก.  

ไข่เป็ด : ราคาภาคตะวันตก ไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง 300 ฟอง)  3.10  บาท/ฟอง 

แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่   14/58

(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)
 

หมูเนื้อ : ทิศทางราคายืน
 
ภาพรวม :
 เข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ความต้องการสุกรเพิ่มขึ้นในทุกภาคยกเว้นภาคใต้ที่ยังทรงตัว ส่วนการส่งออกสุกรขุนไปประเทศเพื่อนบ้านลดลง คาดการณ์ว่าราคาสุกรขุนจะสามารถปรับขึ้นราคาได้ในบางพื้นที่

ตะวันออก: การบริโภคปรับดีขึ้นการส่งออกสุกรขุนไปประเทศเพื่อนบ้านทรงตัว ปริมาณและน้าหนักสุกรขุนในพื้นที่ลดลง สถานะการณ์ราคาสุกรขุนโดยทั่วไปสามารถขึ้นราคาได้ทุกพื้นที่ เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 66-68 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 46-48 บ.

กลาง : การบริโภคปรับตัวดีขึ้นทั้งจากการท่องเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์ทาให้ปริมาณสุกรขุนลดลง คาดว่าราคาสุกรขุนในภาคกลางพระนี้สามารถปรับขึ้นราคาได้ในบางพื้นที่ เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 63-65 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 45-47 บ.

ตะวันตก : ในพื้นที่ปริมาณและน้าหนักสุกรขุนลดลง ส่วนการส่งออกสุกรขุนไปประเทศเพื่อนบ้านเริ่มลดลง คาดว่าราคาสุกรขุนในภาคตะวันตกสามารถที่จะขึ้นราคาได้ เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 63-65 บ.ต่อกก. นน. 103-105 กก. แม่คัดทิ้ง 45-47 บ.

ภาคเหนือ : การบริโภคปรับดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นประกอบกับเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ ส่วนการส่งออกสุกรขุนไปจีนลดลง ทาให้ในพระนี้ราคายืนในทุกพื้นที่ เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 64-67 บ.ต่อกก. นน. 103-106 กก. แม่คัดทิ้ง 46-48 บ.

ภาคอีสาน: ปริมาณและน้าหนักของสุกรขุนยังลดลงอย่างต่อเนื่องจากความต้องการใข้เนื้อหมูที่เพิ่มขึ้น การบริโภคปรับดีขึ้นต่อเนื่องจากการท่องเที่ยวและงานบุญต่างๆ ปริมาณและน้าหนักของสุกรขุนในพื้นที่ปรับลดลงเล็กน้อย ราคาสามารถปรับขึ้นได้ทุกพื้นที่ เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 65-67 บ.ต่อกก. นน. 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 45-48 บ.

ภาคใต้ ภาคใต้การบริโภคสุกรขุนทั่วไปยังคงทรงตัว แต่ยังมีการส่งลูกสุกรและสุกรขุนขึ้นมาส่วนกลางบางส่วนเพื่อระบายสต๊อก ทาให้ในพระนี้ยืนราคาเฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 61-62 บ.ต่อกก. นน. 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 41-42 บ. บางคล้า ประกาศ 65 บาท ( ปรับขึ้น 2 บาท )

 
 
 
 
บอร์ดไข่ขออำนาจเบ็ดเสร็จ บริการจัดการไข่ทั้งระบบ-สกัดทุ่มตลาด

2015-04-16    

>> รายละเอียด

 
 
เมื่อซีพีเอฟเดินหน้า นำร่องลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

2015-03-26    

>> รายละเอียด

 
 
อบรมและฝึกซ้อมแผนควบคุมถาวะฉุกเฉินก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์/อาร์กอนรั่วไหล

2015-03-26    

>> รายละเอียด

 
 
K.S.P. รวมงานวันกุ้งไทย "งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 25"

2015-02-16    

>> รายละเอียด

 
 
VIV Asia 2015 งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านปศุสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

2015-02-03    

>> รายละเอียด

 
 
กิจกรรมต้อนรับวันเด็ก กับโครงการ "แต่งแต้มเติมฝัน แบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง ครั้งที่ 5"

2015-01-15    

>> รายละเอียด