ขอขอบคุณข้อมูลจาก  :  cpffeed

แนวโน้มราคาวันที่  9 กุมภาพันธ์  - 15 กุมภาพันธ์ 2558

 ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้  11.50 บาท/ตัว , ราคาไก่เนื้อทั่วไป  37 บาท/กก. 
 
ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่เป็นอยู่ในเกณฑ์มาก กำลังซื้อทรงตัว แต่ชิ้นส่วนจากภาคโรงงานยังมีมาก ราคาทั่วไปหน้าฟาร์มอ่อนตัว
 
กลาง- ตะวันออก: ปริมาณไก่ใหญ่อยู่ในเกณฑ์เพิ่มขึ้น ความต้องการซื้อไม่ดี และชิ้นส่วนยังออกมามาก  ราคาทั่วไปอ่อนตัว ราคาขนาดปกติ ตะวันออก 36 - 37 บาท , ตะวันตก  34 - 36 บาท     
แนวโน้มสัปดาห์นี้คาดราคายืนอ่อน 
 
เหนือ : ปริมาณไก่ใหญ่เหนือบนและล่างมีมาก แต่กำลังซื้อทรงตัว ราคาทั่วไปอ่อนตัว     
  ราคาทั่วไปขนาดปกติเหนือบน 34 - 36 บาท , เหนือล่าง 33 - 34 บาท      
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคายืนอ่อน 
 
ราคาทั่วไปขนาดปกติเหนือบน 41 - 43 บาท , เหนือล่าง 39 - 40 บาท

อีสาน : ปริมาณไก่เป็นพื้นที่อยู่ในเกณฑ์เพิ่มขึ้น แต่กำลังซื้อทรงตัว ราคาทั่วไปหน้าฟาร์มจึงอ่อนตัว     
  อีสานบนไก่เล็ก(ไก่ย่าง) 37 - 40 บาท ,ไก่ใหญ่ขนาดปกติอีสานบน  33 - 35 บาท , อีสานล่าง 32 - 34 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคายืนอ่อน 

 ใต้ : ปริมาณไก่ใหญ่พื้นที่ไม่มากนัก แต่กำลังซื้อยังไม่ดี ราคาทั่วไปยังทรงตัวได้     
  ราคาไก่ใหญ่ขนาดปกติหน้าฟาร์มใต้บน 34 - 37 บาท และใต้ล่าง 34 - 37 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้  8 บาท/ตัว , ราคาขายไข่ไก่คละใหญ่หน้าฟาร์ม(ประกาศ) 2.30 บาท/ฟอง 

เป็ดเนื้อ : ราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก. 

ไข่เป็ด : ราคาภาคตะวันตก ไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง 300 ฟอง)  3.60  บาท/ฟอง 
 
แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่   6/58
(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)
 

หมูเนื้อ : ทิศทางราคายืน
 
ภาพรวม :
 การบริโภคสุกรขุนในภาพรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อย การส่งออกสุกรมีชีวิตไปประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น คาดว่าราคาจะปรับขึ้นได้ในช่วงสั้นๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณสุกรขุนที่จะออกสู่ตลาดว่าไม่มีการกักตุนเพื่อขายในช่วงเทศกาลตรุษจีน โดยทั่วไปปรับราคาขายขึ้น 1-2 บาท ในบางพื้นที่ยังยืนราคา

ตะวันออก: การบริโภคในพื้นที่ปรับดีขึ้นอีกเล็กน้อยเนื่องจากใกล้เข้าสู่เทศกาลตรุษจีนและจากการท่องเที่ยว การส่งออกสุกรขุนไปประเทศเพื่อนบ้านทรงตัว สถานะการณ์ราคาสุกรขุนโดยทั่วไปราคาปรับขึ้นบางพื้นที่
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 64-67 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 46-48 บ.

กลาง : การบริโภคปรับตัวดีขึ้นทั้งจากการท่องเที่ยวและใกล้เทศกาลตรุษจีน การส่งออกสุกรขุนไปประเทศเพื่อนบ้านทรงตัว ทาให้ราคาสุกรขุนในภาคกลางพระนี้สามารถยืนราคาได้
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 59-64 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 45-47 บ.

ตะวันตก : มีความพยายามที่จะรวบรวมสุกรขุนส่งออกประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น ส่วนความต้องการสุกรขุนในช่วงเทศกาลตรุษจีนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย คาดการณ์ว่าราคาสุกรขุนในภาคตะวันตกจะยืนราคาต่อ
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 58-60 บ.ต่อกก. นน. 103-105 กก. แม่คัดทิ้ง 45-47 บ.

ภาคเหนือ : ในภาคเหนือยังมีความต้องการบริโภคเนื้อสุกรทั้งจากการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวและใกล้เทศกาลตรุษจีน ส่วนการส่งออกสุกรขุนไปจีนปรับเพิ่มขึ้น ทาให้สามารถยืนราคาได้และคาดว่าในพระหน้าสามารถปรับราคาขึ้นได้ในบางเขต เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 62-64 บ.ต่อกก. นน. 103-106 กก. แม่คัดทิ้ง 46-48 บ.

ภาคอีสาน: ในภาคอีสานเริ่มมีข่าวสุกรที่ป่วยจากโรค PED โดยทาให้ลูกสุกรเสียหายจานวนหนึ่ง ส่วนการบริโภคปรับดีขึ้นเล็กน้อยทั้งจากการท่องเที่ยวและเทศกาลตรุษจีนทาให้ระบายสต๊อกสุกรขุนได้ แต่ปริมาณและน้าหนักของสุกรขุนในพื้นที่ยังเพิ่มขึ้นเล็กน้อย คาดว่าราคาสามารถยืนต่อได้และปรับราคาขึ้นได้บางพื้นที่
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 61-64 บ.ต่อกก. นน. 108-115 กก. แม่คัดทิ้ง 45-48 บ.

ภาคใต้ ทางภาคใต้การบริโภคสุกรทั่วไปยังทรงตัว แต่คาดการณ์ว่าจากเทศกาลตรุษจีนที่ใกล้เข้ามาถึงจะส่งผลให้การบริโภคปรับดีขึ้น ส่วนปริมาณสุกรขุนและน้าหนักเพิ่มขึ้น การระบายสุกรขุนบางส่วนขึ้นสู่ภาคตะวันตกยังทาอย่างต่อเนื่อง ในพระนี้ราคายังยืนต่อได้ เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 59-61 บ.ต่อกก. นน. 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 40-42 บ. บางคล้า ประกาศ 59 บาท ( ยืนราคา )

 
 
 
 
K.S.P. รวมงานวันกุ้งไทย "งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 25"

2015-02-16    

>> รายละเอียด

 
 
VIV Asia 2015 งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านปศุสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

2015-02-03    

>> รายละเอียด

 
 
กิจกรรมต้อนรับวันเด็ก กับโครงการ "แต่งแต้มเติมฝัน แบ่งปันรอยยิ้มให้น้อง ครั้งที่ 5"

2015-01-15    

>> รายละเอียด

 
 
ซีพีเอฟรับรางวัล”รัตโนบล”ฐานะองค์กรที่มีผลงาน และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ

2014-12-04    

>> รายละเอียด

 
 
คุณศุภชัยร่วมสัมมนา "Looking Forward อนาคตไทยปี"58" ธุรกิจหนุนปฏิรูป "ราชการ-รัฐวิสาหกิจ"

2014-11-26    

>> รายละเอียด

 
 
ซีพีเอฟ" สนับสนุนเกษตรกร ผลิตแก๊สชุมชนจากมูลสุกร

2014-11-18    

>> รายละเอียด