x
 
 
 
 
 


 
 
   
   
 
 
 

 แนวโน้มราคาวันที่  16 พฤษภาคม  - 22 พฤษภาคม 2559
 ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้ 12.50 บาท/ตัว(2/05/59)  , ราคาประกาศไก่เนื้อ 36 บาท/กก.(17/5/59) 
 
 ภาพรวม : ปริมาณไก่เป็นสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ไม่มาก, ชิ้นส่วนทรงตัว กำลังซื้อยังไม่ดี ทำให้ราคาทั่วไปยังทรงตัวต่อเนื่อง แนวโน้มปริมาณไก่เป็นเริ่มมากขึ้น แต่กำลังซื้อยังไม่ดี(ช่วงเปิดเทอม) คาดราคายืนถึงยืนอ่อน 
 
กลาง- ตะวันออก-ตะวันตก:  ปริมาณไก่เป็นมากขึ้น มีไก่เกินไซส์ในบางพื้นที่ ปริมาณการเข้าลูกไก่ลดลง ภาคโรงงานนำชิ้นส่วนออกสู่ตลาดต่อเนื่อง แนวโน้มราคาไก่เป็นยืนถึงยืนอ่อน     
  ภาคกลาง: ราคา 35-36 ปริมาณตัวมากขึ้น  แต่กำลังซื้อลดลง  แนวโน้มราคาอ่อนตัว    
  ภาคตะวันออก:  ชลบุรี ราคา 35-36 บาท. ระยอง= 36-37 บาท จันทบุรี = 36-37 บาท      
  ปริมาณไก่เพิ่มขึ้น แนวโน้มอ่อนตัว    
  ภาคตะวันตก :  ราคา 35-36 บาท  ปริมาณไก่ในพื้นที่มากขึ้น กำลังซื้อทรงตัว แนวโน้มราคายังอ่อนตัว
 
 เหนือ : ปริมาณไก่เป็นเริ่มมาก เนื่องจากเป็นช่วงเริ่มเปิดเทอม กำลังซื้อลดลง แนวโน้มสัปดาห์หน้าราคายืนถึงยืนอ่อน เหนือบน  37-39 บาท(ไก่เล็ก 42-43 บาท) , เหนือล่าง 36-38 บาท (ไก่เล็ก 41-43 บาท)
 
อีสาน: ปริมาณไก่เป็นเริ่มมีไก่เกินไซส์เพิ่มขึ้น เปิดเทอมกำลังซื้อเล็กน้อย แนวโน้มสัปดาห์หน้าราคายืนอ่อน  ไซส์ปกติ  อีสานบน 40-41 บาท , อีสานล่าง 40-41 บาท , ไก่เล็ก 43-45 บาท 
 
 ใต้ : ปริมาณไก่เป็นพอดีกับกำลังซื้อในพื้นที่  ใต้บน 40-41 บาท ใต้ล่าง 41-43 บาท  แนวโน้มราคาทรงตัว 
 
 ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้  25 บาท/ตัว ,ราคาประกาศไข่ไก่คละใหญ่  2.90 บาท/ฟอง (16/5/59)
 
เป็ดเนื้อ : ราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก.
 
 ไข่เป็ด : ตัวเมีย(วันนี้) 60 บาท , ตัวผู้  30 บาท  ปริมาณปลดน้อยมาก แนวโน้มราคายืนแข็ง     
 
แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่   15/59
(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)
 
ภาพรวม : ปริมาณการบริโภคทั้งประเทศโดยรวมทรง ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับขึ้น 1-2 บาทตัว  จากสภาวะอากาศร้อน ทำให้สุกรโตช้าลง ส่งผลให้สต็อกโดยรวมทั่วประเทศลดลง คาดการณ์แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้าราคาทรงตัวถึงขยับขึ้นได้บางภาค ปริมาณและน้ำหนักสุกรขุนในพื้นที่ไม่มาก ทำให้มีการปรับราคาขึ้นต่อเนื่อง ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับขึ้น 1-2 บาท คาดการณ์แนวโน้มราคาสุกรขุนยืนแข็งราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป เหนือ 79-80บาท  น้ำหนัก 105-110 กก.แม่คัดทิ้ง 53-55 บ. 
 
 
ตะวันออก: ปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่ไม่มาก จากสภาวะอากาศร้อน ทำให้หมูโตช้า ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับขึ้น 2 บาท คาดการณ์แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนแข็ง  ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 77-79 บาท  , นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 49-50 บาท
 
กลาง : ปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่ไม่มาก  ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับขึ้น 1-2 บาท  คาดการณ์แนวโน้มราคาสุกรขุนพระหน้ายืนแข็ง ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป  75-78 บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 48-50 บาท
  
 ตะวันตก : ปริมาณสุกรและน้ำหนักในพื้นที่ไม่มาก ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับขึ้น 1-2 บาท คาดการณ์ราคาสุกรขุนพระหน้าทรงตัวราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป 74-75 บาท , นน. 105-110 กก. , แม่คัดทิ้ง 50-51 บาท  
 
ภาคเหนือ : ปริมาณและน้ำหนักสุกรขุนในพื้นที่ไม่มาก ช่วงสงกรานต์การบริโภคเพิ่มขึ้น ราคาสุกรขุนพระที่ผ่านมาปรับขึ้น 2 บาท คาดการณ์แนวโน้มราคาสุกรขุนปรับขึ้น 2-3 บาท  ราคาเฉลี่ยพระที่ผ่านมา ทั่วไป เหนือ 74-77บาท น้ำหนัก 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 51-52 บาท
 
ภาคอีสาน:  ปริมาณและน้ำหนักสุกรขุนในพื้นที่ไม่มา ...

 
 
 
 
กิจกรรม"Big Cleaning Day ครั้งที่ 2"

2016-05-09    

>> รายละเอียด

 
 

2016-03-22    

>> รายละเอียด

 
 
งานสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ ณ โรงแรมหรรษา เจ.บี.อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

2016-03-10    

>> รายละเอียด

 
 
อบรมหลักสูตร "พื้นฐานการจัดการฟาร์มไก่เนื้อ ไก่รุ่น - ไก่ข่ การระบายอากาศ และการป้องกันโรค"

2016-03-07    

>> รายละเอียด

 
 
พิชิตการตลาดออนไลน์อย่างไรให้โดนใจ GEN M

2016-03-07    

>> รายละเอียด

 
 
CHIA TAI CONTI GROUP ที่ได้ให้เกียรติในการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

2016-02-29    

>> รายละเอียด