x
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 

แนวโน้มราคาวันที่  25 พฤษภาคม - 31 พฤษภาคม 2558

 ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้  9.50 บาท/ตัว , ราคาไก่เนื้อทั่วไป  39 บาท/กก. 
 
ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณไก่เป็นอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว แต่กำลังซื้อดีขึ้นเล็กน้อยจากโรงเรียนเปิดเทอม ราคาไก่เป็นทั่วไปทรงตัว คาดสัปดาห์หน้า ปริมาณไก่เป็นทรงตัวและกำลังซื้อก็ทรงตัวเช่นกัน คาดราคาไก่เป็นทรงตัว
 
กลาง- ตะวันออก:  ปริมาณไก่ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ทรงตัว กำลังซื้อทรงตัวเช่นกัน ราคาทั่วไปยังทรงตัว     
ราคาขนาดปกติ ตะวันออก 37 - 39 บาท , ตะวันตก  36 - 37 บาท     
แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว  
 
เหนือ : ปริมาณไก่ใหญ่เหนือบนและล่างอยู่ในเกณฑ์ทรงตัว กำลังซื้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ราคาทั่วไปทรงตัว     
  ราคาทั่วไปขนาดปกติเหนือบน 38 - 39 บาท , เหนือล่าง 36 - 37 บาท      
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
 
อีสาน: ปริมาณไก่เป็นพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ทรงตัว ด้านกำลังซื้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากเปิดเทอม ราคาทั่วไปหน้าฟาร์มทรงตัว อีสานบนไก่เล็ก(ไก่ย่าง) 42 - 45 บาท ,ไก่ใหญ่ขนาดปกติอีสานบน  38 - 39 บาท , อีสานล่าง 37 - 38 บาท แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
 
 ใต้ : ปริมาณไก่ใหญ่พื้นที่ทรงตัว แต่กำลังซื้อยังไม่เพิ่มขึ้นนัก ราคาทั่วไปหน้าฟาร์มทรงตัว     
  ราคาไก่ใหญ่ขนาดปกติหน้าฟาร์มใต้บน 40 - 42 บาท และใต้ล่าง 41 - 43 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
 
ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้  10 บาท/ตัว , ราคาขายไข่ไก่คละใหญ่หน้าฟาร์ม(ประกาศ) 2.50 บาท/ฟอง(24/4/58) 
 
เป็ดเนื้อ : ราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก.  
 
ไข่เป็ด : ราคาภาคตะวันตก ไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง 300 ฟอง)  3.60  บาท/ฟอง 
แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่   20/58
(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)
 

ภาพรวม : หลังจากที่ประกาศราคาขึ้นมาในพระที่ผ่านมาโดยภาพรวมสามารถปรับขึ้นราคาได้ทุกภาค แต่ก็มีบางพื้นที่ปรับราคาขึ้นช้าเพื่อระบายสต๊อกส่วนเกินออกไปก่อน ส่วนในพระนี้ยังมีการปรับราคาขึ้นอีกบางพื้นที่

ตะวันออก: ภาคตะวันออกการบริโภคปรับดีขึ้นมีความต้องการสุกรขุนเข้าสู่โรงงานแปรรูปเพิ่มขึ้น ส่วนการส่งออกสุกรขุนไปประเทศเพื่อนบ้านทรงตัว ปริมาณและน้าหนักสุกรขุนในพื้นที่ลดลง สถานะการณ์ราคาสุกรขุนในพระนี้ปรับราคาขึ้นอีกในบางจังหวัด เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 68-70 บ.ต่อกก. นน. 103-105 กก. แม่คัดทิ้ง 46-48 บ.

กลาง : ภาคกลางการบริโภคปรับตัวดีขึ้น ทาให้ปริมาณและน้าหนักสุกรขุนลดลง คาดว่าราคาสุกรขุนในภาคกลางพระนี้สามารถปรับราคาขึ้นได้ เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 66-67 บ.ต่อกก. นน. 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 45-47 บ.

ตะวันตก : ในพื้นที่ปริมาณและน้าหนักสุกรขุนลดลงเล็กน้อย ส่วนการส่งออกสุกรขุนไปประเทศเพื่อนบ้านคงที่ แต่คาดว่าราคาสุกรขุนในภาคตะวันตกยืนราคา เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 64-66 บ.ต่อกก. นน. 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 45-47 บ.

ภาคเหนือ : การบริโภคเริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ น้าหนักของสุกรขุนลดลงเล็กน้อย การส่งออกสุกรขุนส่วนเกินไปประเทศจีนยังทาได้อย่างต่อเนื่อง คาดการณ์ว่าราคาพระนี้จะปรับราคาได้ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนส่วนภาคเหนือล่างยืนราคา เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 66-68 บ.ต่อกก. นน. 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 46-48 บ.

ภาคอีสาน: การบริโภคสุกรในทางภาคอีสานปรับตัวดีขึ้นมา ปริมาณและน้าหนักของสุกรขุนคงที่ แต่ยังมีการส่งสุกรขุนมาจากภาคกลางและภาคเหนือเข้าสู่ตลาดภาคอีสาน คาดว่าราคาสุกรขุนจะยืนราคา เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 65-68 บ.ต่อกก. นน. 103-107 กก. แม่คัดทิ้ง 46-48 บ.

ภาคใต้ การบริโภคปรับตัวดีขึ้นมาตามภาคอื่นของประเทศและสามารถระบายสุกรขุนส่วนเกินขึ้นมาทางภาคกลางได้ จึงทาให้ทางภาคใต้ปรับราคาขึ้นได้ในพระที่ผ่านมา และสามารถปรับราคาขึ้นได้ต่อในพระต่อไป
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 62-64 บ.ต่อกก. นน. 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 41-42 บ. บางคล้า ประกาศ 69 บาท ( ปรับขึ้น 1 บาท )

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  :  cpffeed.com

 
 
 
 
กระทรวงเกษตรฯ เร่งหารือมาตรการพยุงราคาไข่ไก่ เน้นลดต้นทุนการผลิต รณรงค์การบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น และยกระดับไข่ไก่พรีเมี่ยมเพื่อส่งออก หวังสร้างสมดุลทั้งระบบ

2015-05-14    

>> รายละเอียด

 
 
K.S.P. จัดอบรม การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตแก่ลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

2015-04-22    

>> รายละเอียด

 
 
บอร์ดไข่ขออำนาจเบ็ดเสร็จ บริการจัดการไข่ทั้งระบบ-สกัดทุ่มตลาด

2015-04-16    

>> รายละเอียด

 
 
เมื่อซีพีเอฟเดินหน้า นำร่องลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

2015-03-26    

>> รายละเอียด

 
 
อบรมและฝึกซ้อมแผนควบคุมถาวะฉุกเฉินก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์/อาร์กอนรั่วไหล

2015-03-26    

>> รายละเอียด

 
 
K.S.P. รวมงานวันกุ้งไทย "งานวันกุ้งไทย ครั้งที่ 25"

2015-02-16    

>> รายละเอียด