x
-->
 
 
 
 
 


 
 
   
   
 
 
 

แนวโน้มราคาพันธุ์สัตว์ : วันที่  12 ตุลาคม 2015 - 18 ตุลาคม 2015
เป็ดรุ่น ซี.พี. ซุปเปอร์ 140.00 บาท/ตัว                          
ลูกเป็ดไข่ ซี.พี. ซุปเปอร์ 24.00 บาท/ตัว                          
ลูกไก่เนื้อ 10.50 บาท/ตัว                          
ลูกไก่ไข่ ซี.พี. บราวน์ 21.00 บาท/ตัว                          
ไก่รุ่นไข่ ซี.พี.บราวน์ 145.00 บาท/ตัว                          
ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก 2100.00(+/-)66  บาท/ตัว                          
ลูกสุกร ซี.พี.ขุนเล็ก (Free PRRS.) 2200.00(+/-)66  บาท/ตัว                          
ลูกสุกร ซี.พี. ขุนเล็ก W(Free PRRS.) หย่านม 1800.00 บาท/ตัว                          
สุกร ซี.พี.ขุนเล็ก W (หย่านม) 1700.00 บาท/ตัว                          
สุกรแม่พันธุ์ ซี.พี. 21 4000.00(+/-)66  บาท/ตัว                          
สุกรพันธุ์ ซี.พี. 23 6000.00(+/-)66  บาท/ตัว                          
สุกรพ่อพันธุ์เช็คสัด V-Boar 10000.00 บาท/ตัว                          
สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 31 25000.00 บาท/ตัว                          
สุกรพ่อพันธุ์ ซี.พี. 73 27000.00 บาท/ตัว                          
ไก่รุ่นไข่(อายุ 5 สัปดาห์) 60.00 บาท/ตัว                          
 

 
 
 
 
งาน CPF 3i day ในวันที่ 29-30 ตุลาคม 2558

2015-11-02    

>> รายละเอียด

 
 
ฝ่ายติดตั้งบริษัท K.S.P. จัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

2015-11-02    

>> รายละเอียด

 
 
ทางบริษัท เค.เอส.พี.อุปกรณ์ จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัทในประเทศจีน

2015-10-28    

>> รายละเอียด

 
 
โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพร่วมกับ อบต ลำไทร

2015-09-09    

>> รายละเอียด

 
 
ซีพีเอฟยืนยันจัดซื้อวัตถุดิบปลาป่นถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจเรือประมง

2015-06-03    

>> รายละเอียด

 
 
กระทรวงเกษตรฯ เร่งหารือมาตรการพยุงราคาไข่ไก่ เน้นลดต้นทุนการผลิต รณรงค์การบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น และยกระดับไข่ไก่พรีเมี่ยมเพื่อส่งออก หวังสร้างสมดุลทั้งระบบ

2015-05-14    

>> รายละเอียด