ขอขอบคุณข้อมูลจาก  :  www.cpffeed.com

แนวโน้มราคาวันที่  10 พฤศจิกายน  -  16 พฤศจิกายน  2557

 
ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้  15.50 บาท/ตัว , ราคาไก่เนื้อทั่วไป  40 บาท/กก. 
 
ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่เป็นยังอยู่ในเกณฑ์มากบวกกับความต้องการซื้อไม่ดีนัก(ฝนตกต่อเนื่อง) ทำให้ราคาหน้าฟาร์มยืนอ่อน
 
กลาง- ตะวันออก:   ปริมาณไก่ใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาก แต่ความต้องการซื้อยังไม่ดีนัก(ฝนต่อเนื่อง)  ราคาทั่วไปทรงตัว ราคาขนาดปกติ ตะวันออก 39 - 40 บาท , ตะวันตก  38- 40 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
 
เหนือ : ปริมาณไก่ใหญ่ไม่มากในเหนือบนบวกกับการท่องเที่ยวเริ่มดีขึ้น กำลังซื้อเพิ่มขึ้น แต่เหนือล่าง ปริมาณยังมาก ราคาทั่วไปจึงทรงตัว ราคาทั่วไปขนาดปกติเหนือบน 41 - 42 บาท , เหนือล่าง 38 - 39 บาท      
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาเหนือบนจะเพิ่มขึ้น ส่วนเหนือล่างทรงตัว
 
อีสาน : ปริมาณไก่เป็นพื้นที่ยังอยู่ในเกณฑ์มากและการขายที่ยังไม่ดีขึ้น(ฝนตก) ราคาทั่วไปหน้าฟาร์มยืนอ่อนอีสานบนไก่เล็ก(ไก่ย่าง) 40 - 42 บาท ,ไก่ใหญ่ขนาดปกติอีสานบน  36 - 38 บาท , อีสานล่าง 36 - 38 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัวถึงปรับขึ้นเล็กน้อย
 
ใต้ ปริมาณไก่ใหญ่พื้นที่ยังมีมากแต่ความต้องการซื้อไม่ดีนัก(มรสุม)  ราคาทั่วไปจึงอ่อนตัว     
  ราคาไก่ใหญ่ขนาดปกติหน้าฟาร์มใต้บน 32 - 33 บาท และใต้ล่าง 29 - 31 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคายืนอ่อน
 
ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้  13 บาท/ตัว , ราคาขายไข่ไก่คละใหญ่หน้าฟาร์ม(ประกาศ) 2.80 บาท/ฟอง 
 
เป็ดเนื้อราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก. 
 
ไข่เป็ดราคาภาคตะวันตก ไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง 300 ฟอง)  4.00  บาท/ฟอง 
 
แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่ 42 /57
(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)
 

หมูเนื้อ : ทิศทางราคายืน
 
ภาพรวม :
 การบริโภคปรับดีขึ้นต่อเนื่องทั้งจากโรงเรียนเปิดเทอมและการท่องเที่ยวในจังหวัดทางภาคเหนือและอีสาน ส่วนปริมาณและน้าหนักของสุกรขุนในทุกพื้นที่ปรับลดลง คาดว่าราคาสุกรขุนจะยืนแข็งและปรับขึ้นได้ในบางพื้นที่

ตะวันออกนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศเริ่มเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น การส่งออกสุกรขุนไปประเทศเพื่อนบ้านปกติ สถานะการณ์ราคาสุกรขุนโดยทั่วไปสามารถยืนราคาได้ทุกพื้นที่และมีแนวโน้มจะปรับราคาขึ้นในบางพื้นที่
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 70-74 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 44-47 บ
.

กลาง : การบริโภคปรับดีขึ้นต่อเนื่อง ปริมาณและน้าหนักสุกรในพื้นที่เริ่มลดลงเล็กน้อย คาดว่าราคาสามารถยืนได้ เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 63-70 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 43-46 บ.

ตะวันตก ปริมาณตัวและน้าหนักของสุกรขุนในพื้นที่เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติ อีกทั้งสุกรขุนจากต่างพื้นที่ที่ส่งมาก็ลดลง และมีการเรียกราคาขึ้นในบางพื้นที่ ทาให้ในพระนี้สามารถยืนราคาได้
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 63-64 บ.ต่อกก. นน. 103-105 กก. แม่คัดทิ้ง 43-46 บ.

ภาคเหนือ : ทางภาคเหนือเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวอย่างเต็มตัวอีกทั้งใกล้เทศกาลลอยกระทง ทาให้การบริโภคเนื้อสุกรปรับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนการส่งสุกรขุนไปจีนก็เพิ่มขึ้น ทาให้ในพระหน้าสามารถยืนราคาได้ทุกพื้นที่เป็นอย่างน้อย เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 64-66 บ.ต่อกก. นน. 103-106 กก. แม่คัดทิ้ง 46-48 บ.

ภาคอีสาน: แม้จะเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวทางภาคอีสานก็ยังมีการระบายสุกรขุนส่วนเกินออกไปประเทศเพื่อนบ้านและประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง แต่ปริมาณและน้าหนักของสุกรขุนในพื้นที่ยังลดลงไม่มาก คาดว่าราคาสามารถยืนได้ เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 63-65 บ.ต่อกก. นน. 108-115 กก. แม่คัดทิ้ง 43-46 บ.

ภาคใต้ : การบริโภคเนื้อสุกรในทางภาคใต้ทรงตัว แต่ยังมีฝนตกในบางพื้นที่ ปริมาณสุกรขุนน้าหนักเพิ่มขึ้นเล็กน้อย การระบายสุกรขุนบางส่วนขึ้นสู่ภาคตะวันตกยังทาอย่างต่อเนื่อง คาดว่าราคาสามารถยืนได้
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 63-65 บ.ต่อกก. นน. 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 42-44 บ.
บางคล้า ประกาศ 65 บาท ( ยืนราคา )

 
 
 
 
ซีพีเอฟ" สนับสนุนเกษตรกร ผลิตแก๊สชุมชนจากมูลสุกร

2014-11-18    

>> รายละเอียด

 
 
K.S.P. ร่วมงาน Poultry India 2014

2014-11-05    

>> รายละเอียด

 
 
เครือเจริญโภคภัณฑ์สนับสนุนการจัดประชุม Forbes Global CEO CONFERENCE ครั้งที่ 14

2014-11-04    

>> รายละเอียด

 
 
พบกับ K.S.P. ได้ที่งาน VIV ASIA 2015 งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเกษตร-ปศุสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

2014-11-04    

>> รายละเอียด

 
 
K.S.P. จัดอบรมสัมมนา "คุณคือนักการตลาด"

2014-11-04    

>> รายละเอียด

 
 
K.S.P. Knowledge Management-KM กำหนดองค์ความรู้ที่จำเป็นของธุรกิจ

2014-10-30    

>> รายละเอียด