นวโน้มราคาวันที่  6 ตุลาคม -  12 ตุลาคม 2557

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  :  CPF Feed Marketing

 
ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้  19.50 บาท/ตัว , ราคาไก่เนื้อทั่วไป  45 บาท/กก. 
 
ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่เป็นยังอยู่ในเกณฑ์มาก เนื่องจากความต้องการซื้อลดลง(ฝนตกและปิดเทอม) ทำให้ราคาหน้าฟาร์มยืนอ่อน 
 
กลาง- ตะวันออก:  ปริมาณไก่ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติ แต่ความต้องการใช้ลดลงจากฝนตกและปิดเทอม  ราคาทั่วไปยืนอ่อน  ราคาขนาดปกติ ตะวันออก 43 - 44 บาท , ตะวันตก  41- 43 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว
 
เหนือ : ปริมาณไก่ใหญ่พื้นที่มากขึ้นจากความต้องการซื้อที่ลดลง(ฝนตก) ราคาทั่วไปยืนอ่อน     
  ราคาทั่วไปขนาดปกติเหนือบน 44 - 45 บาท , เหนือล่าง 41 - 43 บาท      
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว
 
อีสาน : ปริมาณไก่เป็นพื้นที่เพิ่มขึ้นจากการขายที่ลดลง(ฝนตก) ราคาทั่วไปหน้าฟาร์มยืนอ่อน     
  อีสานบนไก่เล็ก(ไก่ย่าง) 42 - 44 บาท ,ไก่ใหญ่ขนาดปกติอีสานบน  40 - 42 บาท , อีสานล่าง 40 - 41 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
 
ใต้ ปริมาณไก่ใหญ่พื้นที่เพิ่มมากขึ้นจากความต้องการซื้อที่ลดลง  ราคาทั่วไปจึงอ่อนตัวเล็กน้อย     
  ราคาไก่ใหญ่ขนาดปกติหน้าฟาร์มใต้บน 41 - 42 บาท และใต้ล่าง 39 - 40 บาท     
  แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคายืนอ่อน
 
ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้  15 บาท/ตัว , ราคาขายไข่ไก่คละใหญ่หน้าฟาร์ม(ประกาศ) 2.40 บาท/ฟอง
 
เป็ดเนื้อราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก. 
 
ไข่เป็ดราคาประกาศไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง 300 ฟอง)  4.20  บาท/ฟอง
 
แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่ 38 /57
(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)
 

หมูเนื้อ : ทิศทางราคายืน
 
ภาพรวม :
 หลังจากที่ผ่านเทศกาลกินเจไปแล้ว การบริโภคโดยทั่วไปเริ่มทรงตัวและปรับเพิ่มดีขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออก จากสภาวะอากาศที่เริ่มเย็นทาให้พื้นที่ทางภาคเหนือมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น ภาพรวมราคายืนอ่อนในพื้นที่อีสาน ตะวันตก และภาคใต้ ส่วนภาคเหนือและตะวันออกสามารถยืนราคาได้

ตะวันออกในพื้นที่ทางภาคตะวันออกการส่งออกสุกรไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น หลังจากเทศกาลกินเจผ่านไปการบริโภคโดยรวมเริ่มปรับเพิ่มขึ้น การท่องเที่ยวดีขึ้นจากนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ สถานะการณ์ราคาสุกรขุนโดยทั่วไปราคายืน เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 75-77 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 45-48 บ.
 

กลาง :  หลังจากผ่านเทศกาลกินเจการบริโภคในพื้นที่เริ่มทรงตัวและปรับดีขึ้นในบางพื้นที่ ปริมาณและน้าหนักสุกรในพื้นที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อย คาดว่าราคาในพื้นที่ยังยืนอ่อน เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 67-70 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 42-46 บ.
 

ตะวันตก :  การบริโภคปรับดีขึ้นเล็กน้อย ปริมาณตัวและน้าหนักเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย ราคาปรับลดลงไปจากในพระที่ผ่านมา หลังจากผ่านเทศกาลกินเจยังมีสุกรขุนจากนอกพื้นที่ส่งเข้ามา ทาให้ในพระนี้ราคายังยืนอ่อน
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 66-68 บ.ต่อกก. นน. 103-105 กก. แม่คัดทิ้ง 42-45 บ

ภาคเหนือ :การบริโภคเนื้อสุกรเริ่มปรับดีขึ้นทั้งจากสภาวะอากาศที่เย็นลงและฝนที่เริ่มหยุดตก สุกรขุนเริ่มมีน้าหนักเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในบางพื้นที่ จึงทาให้ในพระหน้าสามารถยืนราคาได้ในบางพื้นที่
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 65-68 บ.ต่อกก. นน. 103-106 กก. แม่คัดทิ้ง 46-48 บ.

ภาคอีสาน: แม้จะผ่านเทศกาลกินเจมาแล้วในภาคอีสานน้าหนักและปริมาณสุกรยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้จะมีการระบายสุกรขุนส่วนเกินออกไปประเทศเพื่อนบ้านและประเทศจีน คาดว่าราคายืนอ่อนและปรับราคาลงบางพื้นที่ เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 64-66 บ.ต่อกก. นน. 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 45-50 บ.

ภาคใต้ : การบริโภคเนื้อสุกรในทางภาคใต้ปรับดีขึ้นเล็กน้อย ปริมาณสุกรขุนน้าหนักเพิ่มขึ้นเล็กน้อยโดยมีการระบายสุกรขุนบางส่วนขึ้นสู่ภาคตะวันตก คาดว่าราคายังยืนอ่อน เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 66-68 บ.ต่อกก. นน. 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 42-44 บ. บางคล้า ประกาศ 70 บาท ( ปรับลง 2 บาท

 
 
 
 
ผักปลอดสารสู่อาหารปลอดภัยซีพีเอฟใส่ใจเยาวชน

2014-10-10    

>> รายละเอียด

 
 
ซีพีเอฟ ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมประจำปี 2557

2014-10-10    

>> รายละเอียด

 
 
ซีพี ออลล์ ร่วมประชุมประจำปี กับ สศช. รวมพลังขับเคลื่อน “การพัฒนาคน เพื่ออนาคตประเทศไทย”

2014-10-08    

>> รายละเอียด

 
 
ประธานธนินท์นำคณะผู้บริหารเครือนและครอบครัวเข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

2014-10-02    

>> รายละเอียด

 
 
SHE บันไดสู่ “ครัวของโลก” CPF

2014-09-26    

>> รายละเอียด

 
 
เปิดทิศทางกลุ่มพืชครบวงจรต่อยอดธุรกิจข้าว ยาง ปาล์ม

2014-09-24    

>> รายละเอียด