x
-->
 
 
 
 
 


 
 
   
   
 
 
 

แนวโน้มราคาวันที่  13 กรกฎาคม - 19 กรกฎาคม 2558

 ไก่เนื้อ :ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้  11.50 บาท/ตัว , ราคาไก่เนื้อทั่วไป  39 บาท/กก.   

ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณไก่เป็นอยู่ในไม่เกณฑ์นัก แต่กำลังซื้อยังไม่ดีนัก ทำให้ราคาไก่เป็นยังทรงตัวคาดสัปดาห์นี้ ปริมาณไก่เป็นทรงตัว และกำลังซื้อยังไม่เพิ่มขึ้น คาดราคาไก่เป็นจะทรงตัวต่อเนื่อง  

กลาง- ตะวันออก:   ปริมาณไก่ใหญ่อยู่ในเกณฑ์มากในภาคกลางแต่ตะวันออกปริมาณไม่มาก ด้านกำลังซื้อเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปัญหาเรือประมง ทำให้ราคาทั่วไปทรงตัวราคาขนาดปกติ ตะวันออก 37 - 39 บาท , ตะวันตก  35 - 37 บาทแนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัวได้  

เหนือ : ปริมาณไก่ใหญ่เหนือบนและล่างยังอยู่ในเกณฑ์ไม่มาก แต่กำลังซื้อไม่ดีนัก ทำให้ราคาทั่วไปยังทรงตัวราคาทั่วไปขนาดปกติเหนือบน 37 - 39 บาท , เหนือล่าง 36 - 37 บาท      
แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว

 

อีสาน: ปริมาณไก่เป็นพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ทรงตัว แต่กำลังซื้อกลับอ่อนลงเล็กน้อย ราคาทั่วไปหน้าฟาร์มจึงทรงตัว อีสานบนไก่เล็ก(ไก่ย่าง) 39 - 41 บาท ,ไก่ใหญ่ขนาดปกติอีสานบน  35- 36 บาท , อีสานล่าง 35 - 36 บาทแนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 

 ใต้ ปริมาณไก่ใหญ่พื้นที่อยู่ในเกณฑ์ทรงตัว บวกกับกำลังซื้อทรงตัวในช่วงถือศีลอด ทำให้ราคาหน้าฟาร์มทรงตัวราคาไก่ใหญ่ขนาดปกติหน้าฟาร์มใต้บน 38 - 39 บาท และใต้ล่าง 40 - 42 บาท     
 แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคายืนแข็ง

ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้  13 บาท/ตัว , ราคาขายไข่ไก่คละใหญ่หน้าฟาร์ม(ประกาศ) 2.70 บาท/ฟอง(9/7/58)

เป็ดเนื้อ : ราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก.

ไข่เป็ด : ราคาภาคตะวันตก ไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง 300 ฟอง)  3.60  บาท/ฟอง      

แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่   26/58

(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)

ภาพรวม : ปริมาณและน้าหนักของสุกรขุนทั่วไปเพิ่มขึ้นเล็กน้อย กาลังการบริโภคปรับลดจากกาลังการซื้อที่ลดลงและฝนที่ตกลงมาในหลายพื้นที่ การส่งออกสุกรมีชีวิตยังทาได้ต่อเนื่อง สถานะการณ์โดยรวมราคาอ่อนลงบางพื้นที่ ส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้ยืน

ตะวันออก:การส่งออกสุกรขุนไปประเทศกัมพูชาเข้าสู่สภาวะปกติ ทาให้ปริมาณและน้าหนักของสุกรขุนยังคงทรงตัว คาดว่าราคาสุกรขุนในพื้นที่จะยืนราคาได้
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 69-71 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 41-44 บ.

กลาง : สภาวะราคาสุกรขุนทางภาคกลางยังทรงตัว ปริมาณและน้าหนักของสุกรขุนทางภาคกลางเพิ่มขึ้น คาดว่าราคาสุกรขุนในภาคกลางพระหน้าจะอ่อนราคาเฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 67-69 บ.ต่อกก. นน. 103-105 กก. แม่คัดทิ้ง 39-43 บ.

ตะวันตก ปริมาณและน้าหนักสุกรขุนคงที่ ส่วนการบริโภคสุกรขุนในพื้นที่ลดลงทั้งจากปริมาณฝนที่ตกลงมา คาดว่าราคาสุกรขุนจะปรับราคาอ่อนตัวลงเฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 67-68 บ.ต่อกก. นน. 103-105 กก. แม่คัดทิ้ง 39-43 บ.

ภาคเหนือ :ปริมาณและน้าหนักของสุกรขุนในพื้นที่ยังคงเพิ่มขึ้น การส่งออกสุกรขุนส่วนเกินไปประเทศจีนยังทาได้ แต่กาลังซื้อลดลง ทาให้คาดว่าราคาของสุกรขุนจะยืนราคาได้และจะลดลงในบางพื้นที่
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 67-70 บ.ต่อกก. นน. 105-115 กก. แม่คัดทิ้ง 42-46 บ.

ภาคอีสานปริมาณและน้าหนักของสุกรขุนในภาคอีสานลดลงเล็กน้อย การบริโภคทรงตัวทั้งจากฝนที่ตกลงมาและการหาอาหารจากแหล่งธรรมชาติที่มีมากขึ้น โดยภาพรวมในพระหน้าราคาอ่อนตัว
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 67-69 บ.ต่อกก. นน. 103-110 กก. แม่คัดทิ้ง 42-46 บ.

ภาคใต้ : การบริโภคปรับตัวดีขึ้นมาเล็กน้อย ยังสามารถระบายสุกรขุนส่วนเกินขึ้นมาทางภาคกลางได้ คาดว่าราคาในพระหน้าจะสามารถยืนราคาได้เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 65-68 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 38-42 บ.บางคล้า ประกาศ 69 บาท ( ปรับลง 1 บาท )

ขอขอบคุณข้อมูลจาก  :  cpffeed

 
 
 
 
hacked by.Mr.Rizgar halshoy kurdish black hat hacker

2015-08-27    

>> รายละเอียด

 
 
ซีพีเอฟยืนยันจัดซื้อวัตถุดิบปลาป่นถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจเรือประมง

2015-06-03    

>> รายละเอียด

 
 
กระทรวงเกษตรฯ เร่งหารือมาตรการพยุงราคาไข่ไก่ เน้นลดต้นทุนการผลิต รณรงค์การบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น และยกระดับไข่ไก่พรีเมี่ยมเพื่อส่งออก หวังสร้างสมดุลทั้งระบบ

2015-05-14    

>> รายละเอียด

 
 
K.S.P. จัดอบรม การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตแก่ลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

2015-04-22    

>> รายละเอียด

 
 
บอร์ดไข่ขออำนาจเบ็ดเสร็จ บริการจัดการไข่ทั้งระบบ-สกัดทุ่มตลาด

2015-04-16    

>> รายละเอียด

 
 
เมื่อซีพีเอฟเดินหน้า นำร่องลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

2015-03-26    

>> รายละเอียด