แนวโน้มราคา วันที่ 21-28  เมษายน  2557

ไก่เนื้อ  :  ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้ 17.50 บาท/ตัว, ราคาไก่เนื้อทั่วไป 44 บาท/กก.

ภาพรวม  :  สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณไก่เป็นอยู่ในเกณฑ์ไม่มาก แต่กำลังซื้อยังทรงตัว ทำให้ราคาทั่วไปยืนแข็ง

กลาง-ตะวันออก  :  ปริมาณไก่ใหญ่อยู่ในเกณฑ์ไม่มาก  แต่ความต้องการใช้ยังดีต่อเนื่อง ราคาปรับขึ้นได้อีก ราคาขนาดปกติ ตะวันออก 42-44 บาท, ตะวันตก 41-42 บาท

แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงแข็ง

เหนือ  :  ปริมาณและน้ำหนักไก่ใหญ่พื้นที่อยู่ในเกณฑ์ไม่มาก แต่กำลังซื้อลดลงบ้าง ราคาทั่วไปทรงตัว ราคาทั่วไปขนาดปกติเหนือบน 38-39 บาท,เหนือล่าง 38-39 บาท

แนวโน้มสัปดาห์นี้คาดราคาทรงตัว

อีสาน  :  ปริมาณไก่เป็นพื้นที่ไม่มาก แต่กำลังซื้อยัดคงดี (ลดลงไม่มาก) หลังเทศกาล ราคาทั่วไปปรับขึ้นต่อเนื่อง อีสานบนไก่เล็ก (ไก่ย่าง) 50-52 บาท, ไก่ใหญ่ขนาดปกติอีสานบน 45-47 บาท, อีสานล่าง 45-47 บาท

แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงแข็ง

ใต้  :  ปริมาณไก่ใหญ่พื้นที่ยังอยู่ในเกณฑ์ลดลง ความต้องการซื้อไม่ลดลงนัก ราคาทั่วไปจะปรับขึ้นได้

ราคาไก่ใหญ่ขนาดปกติหน้าฟาร์มใต้บน 41-42  บาท และใต้ล่าง 40-42  บาท

แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาปรับขึ้นได้อีก

ไข่ไก่  :  ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้ 17  บาท/ตัว,ราคาขายไข่ไก่คละใหญ่หน้าฟาร์ม (ประกาศ) 2.70 บาท/ฟอง

เป็ดเนื้อ  :  ราคาประกาศยืนที่ 61 บาท/ กก.

ไข่เป็ด  :  ราคาประกาศไข่เป็ดคละใหญ่ (23 กก./ตั้ง 300 ฟอง) 3.90 บาท/ฟอง

แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่ 15/57

หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ

หมูเนื้อ  :  ทิศทางราคายืน

ภาพรวม  :  หลังจากผ่านเทศกาลสงกรานต์มายอดบริโภคปรับลดลงไปบ้างเล็กน้อย แต่เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์จะเห็นได้ว่าน้ำหนักของสุกรขุนลดลง เนื่องจากปริมาณที่ขายเพิ่มขึ้นก่อนเทศกาลสงกรานต์ ทำให้ภาพรวมราคายังยืนยังแข็งอยู่ได้

ตะวันออก  :  ยอดการส่งออกสุกรขุนไปยังกัมพูชาลดลงจากราคาขายสุกรขุนในประเทศที่ขยับขึ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ แต่อย่างไรก็ดีปริมาณ และน้ำหนักตัวที่ออกสู่ตลาดก็ยังไม่มากเฉลี่ยราคาพระทีผ่านมา 79-80 บาทต่อกก. น้ำหนัก 100-103  กก. แม่คัดทิ้ง 64-65 บาท

กลาง  :  ยอดขายสุกรขุนเพิ่มขึ้นเหมือนกับภาคอื่นๆ จากเทศกาลสงกรานต์ ทำให้ราคายังยืนแข็งอยู่ได้

เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 79-80  บาท ต่อ กก. น้ำหนัก 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 64-65 บาท

ตะวันตก  :  สุกรขุนที่ออกสู่ตลาดในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีน้ำหนักและปริมาณลดลง ประกอบกับในพื้นที่ยังมีการเสี่ยหายจากโรค PED และ PRRS คาดว่าราคาสุกรขุนในพื้นที่ยังคงยืนราคา

เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 79-80 บาท ต่อ กก. น้ำหนัก 100-103  กก. แม่คัดทิ้ง 63-64  บาท

ภาคเหนือ  :  ช่วงเทศกาลสงกรานต์มีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นภาคเหนือเป็นจำนวนมาก ทำให้การบริโภคเพิ่มขึ้นราคาสามารถยืนแข็งต่อไปได้

เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา  79-80 บาทต่อ กก. น้ำหนัก 98-103  กก. แม่คัดทิ้ง 64-66 บาท

ภาคอีสาน  :  การบริโภคในภาคอีสานปรับดีขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากเทศกาลสงกรานต์มียอดขายสุกรเพิ่มขึ้นจากการนำไปผลิตสินค้าแปรรูปเพื่อเตรียมไว้จำหน่ายช่วงเทศกาล ทำให้ราคายืนแข็งได้จนผ่านเทศกาลสงกรานต์

เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 80-81 บาทต่อ  กก. น้ำหนัก 100-103 กก. แม่คัดทิ้ง 66-68  บาท

ภาคใต้  : ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ยอดขายสุกรขุนของทางภาคใต้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ยังสามารถส่งสุกรขุนขึ้นมาทางภาคกลางได้ทำให้ราคายังยืนได้ เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 76-78 บาทต่อ  กก.น้ำหนัก 100-105  แม่คัดทิ้ง 55-57  บาท

ขอขอบคุณข้อมูล  :  www.cpffeed.com

 

จากการนำไปผลิตสินค้าแปรรูปเพื่อเตรียมไว้จำหน่ายช่วงเทศกาลทำให้ราคายืนแข็งได้จนผ่านเทศกาลสงกรานต์

 
 
 
 
ผู้ประกันตน 10.9 ล้านคนเฮ! สปส.เพิ่มงบรักษาโรคร้าย

2014-04-24    

>> รายละเอียด

 
 
CPF ลงนามความร่วมมือ ส่งเสริมศักยภาพ รง.สู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน

2014-04-24    

>> รายละเอียด

 
 
ผู้เลี้ยงหมูโอดร้อนแล้ง-โรคหมูพ่นพิษ เกษตรกรรายย่อยขาดทุนจำต้องเลิกเลี้ยง

2014-04-21    

>> รายละเอียด

 
 
ซีพีเอฟขับเคลื่อนEmployee Engagement พัฒนา App ”CPF EE” ให้พนักงาน

2014-04-18    

>> รายละเอียด

 
 
KPI ชวนเพื่อนพนักงานเครือฯ ชมเทคโนฯ เครื่องจักรผลิตอาหารสัตว์ ในงาน Victam Asia 2014

2014-04-03    

>> รายละเอียด

 
 
อีกมุมหนึ่งของชีวิตที่ทำเพื่อสังคมไทยของ “ประธานธนินท์”

2014-03-31    

>> รายละเอียด