x
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 

แนวโน้มราคาวันที่  22  มิถุนายน  - 28 มิถุนายน  2558

 ไก่เนื้อ : ราคาประกาศลูกไก่เนื้อสัปดาห์นี้  11.50 บาท/ตัว , ราคาไก่เนื้อทั่วไป  39 บาท/กก.  
 
ภาพรวม : สัปดาห์ที่ผ่านมา ปริมาณไก่เป็นอยู่ในเกณฑ์มาก และกำลังซื้อที่ไม่ดีนัก(ฝนตกต่อเนื่อง) ทำให้ราคาไก่เป็นยังยืนอ่อน คาดสัปดาห์นี้ ปริมาณไก่เป็นยังมากและกำลังซื้อยังไม่เพิ่มขึ้น คาดราคาไก่เป็นจะทรงตัวได้
 
กลาง- ตะวันออก:   ปริมาณไก่ใหญ่อยู่ในเกณฑ์เพิ่มขึ้นในภาคกลาง  แต่กำลังซื้อยังอ่อน ทำให้ราคาทั่วไปยืนอ่อนราคาขนาดปกติ ตะวันออก 36 - 39 บาท , ตะวันตก  35 - 36 บาท     
แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัวได้ 
 
เหนือ : ปริมาณไก่ใหญ่เหนือบนและล่างยังอยู่ในเกณฑ์มาก บวกกับกำลังซื้อไม่ดีจากภาวะฝน ทำให้ราคาทั่วไปยืนอ่อนราคาทั่วไปขนาดปกติเหนือบน 35 - 37 บาท , เหนือล่าง 34 - 36 บาท      
 แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
 
อีสาน: ปริมาณไก่เป็นพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ลดลง แต่กำลังซื้อยังไม่ดีนักจากภาวะฤดูฝน ราคาทั่วไปหน้าฟาร์มทรงตัวอีสานบนไก่เล็ก(ไก่ย่าง) 39 - 42 บาท ,ไก่ใหญ่ขนาดปกติอีสานบน  35- 37 บาท , อีสานล่าง 35 - 36 บาทแนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคาทรงตัว 
 
 ใต้ : ปริมาณไก่ใหญ่พื้นที่เริ่มลดลง บวกกับกำลังซื้อเพิ่มขึ้นในช่วงถือศีลอด(ไก่เล็กขายดี) ทำให้ราคาหน้าฟาร์มปรับขึ้นเล็กน้อยราคาไก่ใหญ่ขนาดปกติหน้าฟาร์มใต้บน 38 - 39 บาท และใต้ล่าง 40 - 42 บาท     
แนวโน้มสัปดาห์นี้ คาดราคายืนแข็ง 
 
ไข่ไก่ : ราคาประกาศลูกไก่ไข่สัปดาห์นี้  10 บาท/ตัว , ราคาขายไข่ไก่คละใหญ่หน้าฟาร์ม(ประกาศ) 2.50 บาท/ฟอง(24/4/58) 
 
เป็ดเนื้อ :ราคาประกาศยืนที่   61  บาท/กก. 
 
ไข่เป็ด : ราคาภาคตะวันตก ไข่เป็ดคละใหญ่(23 กก./ตั้ง 300 ฟอง)  3.60  บาท/ฟอง 
 
 
แนวโน้มราคาสุกร ประจำวันพระที่   24/58
(หมายเหตุ แนวโน้มราคาสุกรจะเปลี่ยนแปลงทุกวันพระ)
 

ภาพรวม : ในพระที่ผ่านมาปริมาณของสุกรขุนทรงตัว ส่วนน้าหนักของสุกรขุนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย กาลังการบริโภคปรับลดจากกาลังการซื้อที่ลดลงและฝนที่ตกลงมาในหลายพื้นที่ สถานะการณ์โดยรวมราคายืนอ่อนและปรับลดลงในบางพื้นที่

ตะวันออก:การส่งออกสุกรขุนไปประเทศกัมพูชาเข้าสู่สภาวะปกติ ทาให้ปริมาณและน้าหนักของสุกรขุนยังคงทรงตัว น้าหนักของสุกรขุนในพื้นที่ภาคตะวันออกลดลงเล็กน้อย ทาให้คาดว่าราคาสุกรขุนในพื้นที่จะยืนราคาได้ เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 69-71 บ.ต่อกก. นน. 103-105 กก. แม่คัดทิ้ง 41-44 บ. 

กลาง : สภาวะราคาสุกรขุนทางภาคกลางยังทรงตัว ปริมาณและน้าหนักของสุกรขุนทางภาคกลางคงที่ คาดว่าราคาสุกรขุนในภาคกลางพระหน้าจะยืนราคา เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 68-70 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 39-43 บ.

ตะวันตก : ปริมาณและน้าหนักสุกรขุนคงที่ การส่งออกสุกรขุนไปกัมพูชาส่งได้ตามปกติ ส่วนการบริโภคสุกรขุนในพื้นที่ยังทรงตัว คาดว่าราคาสุกรขุนจะยืนราคาได้ เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 67-69 บ.ต่อกก. นน. 100-105 กก. แม่คัดทิ้ง 39-43 บ.

ภาคเหนือ : ปริมาณและน้าหนักของสุกรขุนในพื้นที่ยังคงเพิ่มขึ้น แต่การส่งออกสุกรขุนส่วนเกินไปประเทศจีนยังทาได้ต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับพระที่ผ่านมา ทาให้คาดว่าราคาของสุกรขุนจะยืนราคาและปรับลดลงในบางพื้นที่ เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 67-70 บ.ต่อกก. นน. 105-110 กก. แม่คัดทิ้ง 42-46 บ.

ภาคอีสาน: ปริมาณและน้าหนักของสุกรขุนในภาคอีสานทรงตัว การบริโภคปรับลดลงทั้งจากฝนที่ตกลงมาและการหาอาหารจากแหล่งธรรมชาติที่มีมากขึ้น โดยภาพรวมในพระหน้าจะปรับลงราคา
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 67-69 บ.ต่อกก. นน. 103-107 กก. แม่คัดทิ้ง 42-46 บ.

ภาคใต้ : หลังจากที่ทางภาคใต้ปรับราคาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง การบริโภคปรับตัวดีขึ้นมาเล็กน้อย ยังสามารถระบายสุกรขุนส่วนเกินขึ้นมาทางภาคกลางได้ คาดว่าราคาในพระหน้าจะสามารถยืนราคาได้
เฉลี่ยราคาพระที่ผ่านมา 65-68 บ.ต่อกก. นน. 105-108 กก. แม่คัดทิ้ง 38-42 บ. บางคล้า ประกาศ 70 บาท ( ยืนราคา )

ขอขอบคุณข้อมูลจาก cpffeed

 

 
 
 
 
ชวนไปดูCPFเดินหน้าพัฒนาฟาร์มสุกรรักษ์โลกชูระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมทันสมัย และร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่

2015-06-18    

>> รายละเอียด

 
 
ซีพีเอฟยืนยันจัดซื้อวัตถุดิบปลาป่นถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ได้เป็นเจ้าของธุรกิจเรือประมง

2015-06-03    

>> รายละเอียด

 
 
กระทรวงเกษตรฯ เร่งหารือมาตรการพยุงราคาไข่ไก่ เน้นลดต้นทุนการผลิต รณรงค์การบริโภคในประเทศเพิ่มขึ้น และยกระดับไข่ไก่พรีเมี่ยมเพื่อส่งออก หวังสร้างสมดุลทั้งระบบ

2015-05-14    

>> รายละเอียด

 
 
K.S.P. จัดอบรม การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตแก่ลูกจ้างที่ทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

2015-04-22    

>> รายละเอียด

 
 
บอร์ดไข่ขออำนาจเบ็ดเสร็จ บริการจัดการไข่ทั้งระบบ-สกัดทุ่มตลาด

2015-04-16    

>> รายละเอียด

 
 
เมื่อซีพีเอฟเดินหน้า นำร่องลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

2015-03-26    

>> รายละเอียด